Pohybová a taneční terapie

Tanečně pohybová terapie je expresivní psychoterapií, která vychází z principu propojení na fyzické a emocionální úrovni. Co se děje uvnitř nás, se odráží v našem těle, a opačně – pohybem můžeme ovlivnit naše emoce a psychiku.

Tanečně pohybová terapie pomáhá i tam, kde cítíme, že verbální psychoterapie nestačí. Zahlcujeme se slovy a cyklíme v myšlenkách, nebo slovy těžko vyjadřujeme naše skutečné prožívání.

Autentickým pohybem dokážeme odblokovat a zpracovat potlačené nebo neodžité emoce, i odhalit příčiny psychických problémů. Vědomým pohybem obnovujeme energetické a emocionální zdroje a podporujeme schopnost překonávat životní krize.

Mgr. Olga Svobodová

V terapii se zaměřuji se na práci s emocemi a moudrostí těla, především u témat, která jsou myslí těžko uchopitelná. Věřím, že zvládání menších i větších krizí jsou nejdůležitějšími kroky v osobnostním růstu.“

Vzdělání

Andragogika FF UK, Praha (1999 – 2004)

Humanitní studia FHS UK, Praha (1997 – 2002)

Psychoterapeutický výcvik

Tanečně pohybová terapie (2017 – 2021)

Další kvalifikace

Psychoterapeutické minimum (2020 – 2021)

Systemické koučování (2017)

S kým pracuji

S dospělými od 18 let: životní krize a změny, úzkosti, emocionální a psychosomatické obtíže, náročné vztahové situace

Více o Olze

Služby

Psychoterapie v českém jazyce 800 Kč / 50 min

Psychoterapie v anglickém jazyce 1000 Kč / 50 min

Kontakt

oli.svob@post.cz, 606 368 927

Více o mně

www.naucmese.cz/olga-svobodova