Psychoterapie

Psychoterapie je vědomá snaha terapeuta, vytvořit pro klienta bezpečný prostor pro sdílení myšlenek, uvědomění vlastního prožívání, vyprávění svého životního příběhu, odkrývání přání i obav. Každý vztah mezi terapeutem a klientem je jedinečný a neopakovatelný. Dle zaměření a vzdělání terapeuta a naladění klienta jsou užívány nejrůznější techniky, od nejběžnějšího rozhovoru přes projektivní arte techniky až po práci s tělem. Přínos terapie se může projevit ve zlepšené kvalitě života, odeznění nebo zmírnění symptomů, rozšíření možností chování a reakcí na známé i nové situace, nastartováním kýžených změn nebo "jen" vytouženým přijetím sám sebe, takového jakým jsem.

Naše terapeutky a terapeuti

Mgr. Lucie Brandtlová

Věřím, že každý z nás má své vnitřní zdroje, které nám pomáhají zvládat těžké situace – společně je můžeme objevovat, rozšiřovat a učit se je využívat.“

Vzdělání

Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, Sociální politika a sociální práce, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova (2014-2017) - Mgr.

Studium humanitní vzdělanosti, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova (2010-2014) – Bc.

Psychoterapeutický výcvik

Hlubinně-dynamický přístup se zaměřením na trauma, Rafael Institut, z.s. (2014-2021, absolventka)

S kým pracuji

S dospělými od 18 let, témata - vztah k tělu, zvládání stresu a obtížných životních situací, osobní rozvoj, a sebepoznávání, vztahové problémy a konflikty (v partnerství, v práci, s dalšími blízkými osobami), komunikační obtíže, nízké sebevědomí

Více o Lucii

Služby

Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti 1 000 Kč/50 min

Kontakt

brandtlovalucie@gmail.com

Více o mně

Vycházím z psychodynamického přístupu, využívám své znalosti a dovednosti z dalších terapeutických přístupů a humanitních oborů a zároveň s respektem k individualitě a jedinečnosti každého člověka přizpůsobuji spolupráci dané osobě a tématu, se kterým přichází.

Nejde o to rozdávat z pozice experta rady, ale společně zkoumat příčiny a souvislosti Vašeho tématu a z místa většího porozumění pak hledat cesty řešení, přičemž o volbě toho nejvhodnějšího rozhodujete Vy.

Je pro mě vždy důležité, abyste cítili bezpečný prostor, který budete moci využít k rozšiřování obzorů, většímu porozumění sobě i okolí, objevování souvislostí, prozkoumávání vztahu k sobě i k druhým a k naplňování svého jedinečného potenciálu.

Způsob mé práce se také odráží v mých článcích pro web Psychologie.cz, které najdete ZDE. Kromě poradenské praxe pracuji také na Terapeutické lince Sluchátko. Jsem členkou České asociace pro psychoterapii, z.s. (ČAP). Další celoživotní vzdělávání a supervize vnímám jako samozřejmou součást své praxe. Můj přístup je LGBTQ+ friendly.

Můj web

www.terapielb.cz

Mgr. Jan Baldessar Formánek

Pracuji komplexně. Pomáhám klientům nahlédnout, jak souvisí jejich myšlenky, emoce a tělesné prožitky se vztahy a prostředím, ve kterém žijí.“

Vzdělání

Psychologie FF UK, Praha (2007 – 2015)

Psychoterapeutický výcvik

SUR (2012 – 2017)

Další kvalifikace

Výcvik v Somatic Experiencing (2021 – nyní)

S kým pracuji

S dospělými od 18 let: úzkosti, deprese, psychosomatické obtíže, obtížné vztahové a životní situace

Více o Janovi

Služby

Psychoterapie v českém jazyce 1000 Kč / 50 min

Psychoterapie v anglickém jazyce 1000 Kč / 50 min

Kontakt

jformanek@email.cz, 728 429 674

Více o mně

www.janformanek.cz

Mgr. Kateřina Severa Čížková, BCBA

Více o Kateřině

Služby

Psychoterapie v českém jazyce 1400 Kč / 50 min

Psychoterapie v anglickém jazyce 1600 Kč / 50 min

Kontakt

katkacizkova@seznam.cz, 728 480 434

Více o mně

 www.katerinasevera.cz

Mé jméno je Kateřina a pracuji jako celostní psychoterapeutka se ženami. Miluji sledování jemné linky mezi nejmodernější vědou a tím, co zatím nedovedeme vědecky uchopit. Ráda propojuji evidence-based přístup s intuicí a objektivní informace s individuální zkušeností. Věřím tomu, že ve světě, ve kterém existuje mnoho radikálních názorů na to, jak správně žít, je nejdůležitější hledat cestu k sobě – do prostoru těla, emocí a vnitřního klidu, kde jedině najdeme tu správnou odpověď v každý okamžik.

Vzdělání

Psychologie FF UK, Praha (2011 – 2018)

Aplikovaná behaviorální analýza (FIT, USA) (2017 – 2019)

Psychoterapeutický výcvik

Gestalt Studia (2018 – nyní)

Další kvalifikace

Výcvik Motivační rozhovory (2015)

Výcvik v Komplexní krizové intervenci (2014)

S kým pracuji

S dětmi i dospělými: úzkosti, deprese, stres, vztek, smutek, rodičovství, trauma, vztahy, psychosomatické obtíže

Daria Vasilieva

"Ve své práci respektuji především autenticitu každého jedince. Mým cílem je pomoci klientovi nejen najít jeho cestu k sobě, ale i to, jak být sám sebou mezi ostatními.“

Vzdělání

Pražská vysoká škola psychosociálních studií (jednooborová psychologie) (2017 - nyní)

Psychoterapeutický výcvik

Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik (2017-2022). Pokračuji v komplexní přípravě a v plnění podmínek k výkonu psychoterapeutické činnosti stanovených Českou asociací pro psychoterapii, z.s. (ČAP).

S kým pracuji

S dospělými a dospívajícími klienty od 13 let.

Témata: zvládání stresu a obtížných životních situací, deprese a úzkosti, osobní rozvoj a budování sebevědomí, vztahy a sexualita.

Více o Darie

Služby

Psychoterapeutické poradenství v ruském, českém nebo anglickém jazyce: 950 Kč/50 min

Kontakt

dar.ale.vas@gmail.com, 773 026 509

Mgr. Michala Andělová

"V terapii se pokouším vyhýbat univerzálním radám a řešením. Raději společně s Vámi hledám východiska a souvislosti Vaší situace. Snažím se o propojení vnímání těla, emocí a mysli."   

Vzdělání

Sociální práce FF Univerzita Karlova Praha (2011 - 2014)

Sociální pedagogika PF Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (2008 - 2011) 

Psychoterapeutický výcvik

Gestalt psychoterapeutický výcvik IVGT (2020 - dosud) 

Další kvalifikace

Výcvik v telefonické krizové intervenci, Sdružení Linka bezpečí (2012)

Sociální pedagogika - University College Lillebaelt Dánsko (2009)

Motivační rozhovory (2015)

Psychiatrické minimum (2015) 

S kým pracuji

S dospělými od 18 let. Témata - problémy v mezilidských vztazích, v komunikaci, obtíže v práci nebo během studia, náročné rodičovské období, seberozvoj, sebevědomí, nepříjemné pocity - nervozita, úzkosti, deprese, podpora v těžké životní etapě. 

Více o Michale

Služby

Psychoterapie v českém jazyce 900 Kč./50 min

Psychoterapie v anglickém jazyce 1000 Kč./50 min 

Kontakt

tel.: +420 704 782 777

mail: info@terapieandelova.cz 

Více o mně

www.terapieandelova.cz 

Petra Paulusová Boháčová DiS.

Můžete si u mě poplakat i zakřičet, všechno je v pořádku, protože to patří k člověku.“ 

„Nic není tak pevné a těžké, aby to čas neodvál. Můžeme si na to sednout nebo to křečovitě držet, a stejně to všechno jednou přijmeme.“ RT

Když nic nezměníš, nic se nezmění. „ FC

Vzdělání

VOŠ Jabok - sociálně pedagogická a theologická

Výcviky

2018 – 2021 Kurz psychospirituálního hledání – Hledat, Najít, Pustit 

2016 – 2018  Výcvik pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu a s jejich rodinami 

2014 – 2020  Instep – výcvik ve skupinové psychoterapii

2014 – 2017  Individuální terapie 

2013 – 2014  Řemeslo skupinové psychoterapie 

2009 - 2014 Výcvik ve skupinové psychoterapii typu SUR s arteterapeutickým zaměřením 

2010 – 2013  Výcvik ve videotréninku interakcí Modul I, II

S kým pracuji

Poskytuji individuální, párové a skupinové konzultace pro dospělé a dospívající od 13 let. Nabízím pomoc při zvládání těžkých životních situací, při problémech v mezilidských vztazích, pocitech osamělosti, smutku, deprese, zpracování traumat, psychických i psychosomatických potížích

Více o Petře

Služby

Individuální terapie – 900 kč

Párová terapie – 1300 Kč

Skupinová terapie – 400 kč

Kontakt

morusebohac@gmail.com, 731 539 060

Více o mně

www.petrapaulusova.cz